Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát, địa chỉ tại: 284A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh đã tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp trên phạm vi toàn quốc.

Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là từ 26/9/2016.

Thêm 1 doanh nghiệp đa cấp chấm dứt hoạt động

Người đại diện theo pháp luật của Tiến Thịnh Phát là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 031/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 27/2/2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ 1 ngày 27/5/2015.

Cục Quản lý cạnh tranh cho biết, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục ban hành thông báo này, Công ty TNHH Thương mại Tiến Thịnh Phát có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Theo Vân Hà (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam