"Cuộc chiến" nước mắm truyền thống và công nghiệp

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Những ngày gần đây, cuộc chiến giữa nước mắm công nghiệp và nước mắm truyền thống lại rộ lên, những ý kiến trái chiều, lùm xùm được đưa ra về việc không nên đánh đồng giữa những tiêu chuẩn của nước mắm công nghiệp áp dụng vào nước mắm truyền thống...


TOP