"Cuộc chiến" nước mắm truyền thống và công nghiệp

Tháng1
Tháng2
Tháng3
Tháng4
Tháng5
Tháng6
Tháng7
Tháng8
Tháng9
Tháng10
Tháng11
Tháng12

Những ngày gần đây, cuộc chiến giữa nước mắm công nghiệp và nước mắm truyền thống lại rộ lên, những ý kiến trái chiều, lùm xùm được đưa ra về việc không nên đánh đồng giữa những tiêu chuẩn của nước mắm công nghiệp áp dụng vào nước mắm truyền thống...