Theo đó, có 21 loại kháng sinh, hóa chất bị cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

TTTên kháng sinh, hóa chất
1Carbuterol
2Cimaterol
3Clenbuterol
4Chloramphenicol
5Diethylstilbestrol (DES)
6Dimetridazole
7Fenoterol
8Furazolidon và các dẫn xuất nhóm Nitrofuran
9Isoxuprin
10Methyl-testosterone
11Metronidazole
1219 Nor-testosterone
13Ractopamine
14Salbutamol
15Terbutaline
16Stilbenes
17Trenbolone
18Zeranol
19Melamine (Với hàm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi lớn hơn 2,5 mg/kg)
20Bacitracin Zn
21Carbadox

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam