Tại Công văn số 25831/QLD-MP ngày 29/12/2016, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi 12 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc (địa chỉ: Số 35 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Nguyên nhân là do số mỹ phẩm này ghi thành phần công thức sản phẩm trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Danh mục 12 sản phẩm của Thiên Thủy Mộc bị thu hồi

Cụ thể 12 sản phẩm bị thu hồi bao gồm:

 • Menard Embellir Liquid A,
 • Menard Embellir Washing Ak
 • Menard Saranari Day Cream B
 • Menard Saranari Refresh Massage B
 • Menard Saranari Washing Cream B
 • Menard Saranari Emulsion B
 • Menard Saranari Night Cream B
 • Menard Saranari Eye Cream B
 • Menard Fairlucent Base Essence A
 • Menard Fairlucent Day Cream White B
 • Menard Jupier Cream Foundation 41
 • Menard Jupier Liquid Foundation 51

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời, rà soát các sản phẩm mỹ phẩm mà công ty đã nhập khẩu và kinh doanh, chỉ được đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi về Cục quản lý dược trước ngày 15/01/2017

Song song với đó, Cục cũng yêu cầu Sở y tế Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty TNHH thương mại Thiên Thủy Mộc, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Theo Minh Chuyên (Tổng hợp)/Reatimes