Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 (gọi tắt là Quyết định 22) của Thủ tướng Chính phủ, có 12 đối tượng người có công với cách mạng được xét hỗ trợ về nhà ở.

Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Thân nhân liệt sỹ;

d) Bà mẹ Việt nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lương vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng”.

Quyết định 22 hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng ở hai mức.

Mức 1: Phải phá dỡ để xây mới nhà ở được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ với yêu cầu phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (cứng nền, khung - tường cứng và mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu 30m², có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.

Mức 2: Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ, áp dụng cho trường hợp nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà.

Nguồn ngân sách bảo đảm thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng sửa chữa nhà ở, hoặc xây mới được lấy từ ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương.

Tại Điều 7 của Quyết định 22 ghi rõ thời gian và tiến độ thực hiện.

Trong năm 2013, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ về nhà ở cho khoảng 71.000 hộ (theo danh sách các địa phương đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012).

Trường hợp danh sách các tỉnh, thành phố báo cáo nhiều hơn 71.000 hộ thì thứ tự ưu tiên như sau: Hộ gia đình người có công mà nhà ở có nguy cơ sập dột, không an toàn khi sử dụng; hộ gia đình mà người có công cao tuổi; hộ gia đình người có công là người dân tộc thiểu số; hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn; hộ gia đình người có công thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lụt.

Theo Tuấn Việt (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam