và vùng lân cận đêm 10 ngày 11/2/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 11/2/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 55 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 đến 14 độ, có nơi dưới 9oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 đến 16 độ; riêng khu tây Bắc 17-20oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 11/2/2018

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 đến 14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 - 16oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 11/2/2018

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ ngày mai gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía bắc rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 đến 14 độ; phía Nam có nơi trên 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 77 độ, phía nam 18 - 21oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 11/2/2018

Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25 độ, phía Nam 27 - 30oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 11/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 11/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 11/2/2018

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 - 15oC

Theo An Nhiên / Reatimes