và vùng lân cận đêm 5 ngày 6/2/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 6/2/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại; vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 55 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 8 đến 11 độ, có nơi dưới 5 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 6/2/2018

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại; vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 45 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 9 đến 12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 - 16oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 6/2/2018

Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 65 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 10 - 13oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 14 - 17oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 6/2/2018

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển đêm có nơi gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 đến 19 độ; phía nam 17-20oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 đến 23 độ; phía Nam 26-29oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 6/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 45 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 14, có nơi trên 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 23 - 26oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 6/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/2/2018

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 40 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 9 - 12oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 13 - 16oC

Theo An Nhiên / Reatimes