và vùng lân cận đêm 8 ngày 9/2/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 9/2/2018

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 10 đến 13 độ, có nơi dưới 6oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 9/2/2018

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 40 - 85%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 đến 14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 9/2/2018

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 20 - 23 oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 9/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 đến 19 độ; phía nam 20-23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 đến 27 độ; phía Nam 27-30oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 9/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 45 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 9/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 9/2/2018

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 40 - 80%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 14oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21oC

Theo An Nhiên / Reatimes