và vùng lân cận đêm 9 ngày 10/2/2018

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 10/2/2018

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 10 - 13 độ, có nơi dưới 9oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21 độ; riêng khu tây Bắc 20-23oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 10/2/2018

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3; từ chiếu tối mai chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 10/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 50 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 11 - 14 độ; phía Nam có nơi 14-16oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 - 22, có nơi trên 22oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 10/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 10/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 10/2/2018

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 10/2/2018

Nhiều mây, không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 90%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 - 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20oC

Theo An Nhiên / Reatimes