Mức giá điều chỉnh tăng với giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 4,4%; giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1% - ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-  Tài chính, Bộ Y tế cho biết.

Theo ông Nguyễn Nam Liên, ngày 5-7, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BYT và Thông tư số 14/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 39 và Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30-11-2018 của Bộ Y tế.

So với Thông tư 37 và Thông tư 39 thì không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ từ 1.390.000 đồng (theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 sang mức lương cơ sở 1.490.000 đồng. Mức giá điều chỉnh tăng bình quân như sau: giá khám bệnh, ngày giường tăng bình quân 4,4%, giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng 1,1%.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính cho biết, Tổng cục Thống kê dự kiến việc thực hiện mức giá theo lương cơ sở 1.490.000 đồng sẽ tác động làm tăng CPI tháng 8 khoảng 0,2% đến 0,3%.

Về khả năng cân đối quỹ BHYT, từ số liệu đánh giá của BHXH Việt Nam ước tính khi điều chỉnh mức lương từ 1.150.000 đồng lên 1.390.000 đồng, Bộ Y tế đã đánh giá việc điều mức lương lên 1.490.000 đồng thì vẫn bảo đảm khả năng cân đối Quỹ BHYT.

gia vien phi tang theo luong co so tu ngay 20 8
Người bệnh có thẻ BHYT khi khám chữa bệnh theo mức giá viện phí mới sẽ chịu tác động nhưng không đáng kể. Ảnh: V.H

Còn về tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ bản mới đến người dân, ông Nguyễn Nam Liên cho biết: Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân sinh sống tại huyện đảo, xã đảo; người có công với cách mạng, thân nhân là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội thuộc diện được ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính khác mua thẻ BHYT sẽ không bị ảnh hưởng gì vì khi đi khám chữa bệnh được BHYT thanh toán 100% cho phí.

Đối với người cận nghèo, tỷ lệ đồng chi trả là 5% (tỷ lệ điều chỉnh giá tăng bình quân 4,4% đối với ngày giường, 1,1% đối với các dịch vụ khác) nên mức độ tác động không đáng kể (tăng thêm 5% của 4,4% đối với ngày giường là 0,22%, tăng thêm 5% của 1,1% đối với các dịch vụ khác là 0,05%).


Còn các đối tượng có thẻ BHYT phải đồng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh BHYT thì có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều (tăng thêm 20% của 4,4% đối với ngày giường là 0,88%, tăng thêm 5% của 1,1% đối với các dịch vụ khác là 0,2%). Mặt khác, với người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên đi khám chữa bệnh đúng tuyến, khi số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì chỉ phải thanh toán tối đa 6 tháng lương cơ sở nên việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương 1.490.000 đồng tạo điều kiện cho các trường hợp này được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT hơn khi thực hiện mức giá theo Thông tư 39 (từ 8.340.000 đồng lên 8.940.000 đồng).

Đối với cơ sở khám chữa bệnh, việc điều chỉnh giá lần này vẫn chưa kết cấu chi phí quản lý theo lộ trình giá dịch vụ công quy định tại Nghị định 16/NĐ-CP. Tuy nhiên việc điều chỉnh giá cũng góp phần tăng nguồn thu cho các cơ sở y tế; các BV có nguồn kinh phí để trả lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng.

Thông tư 13/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 20-8-2019. Do chỉ thay đổi mức giá nên các BV chỉ phải cập nhật lại mức giá theo quy định của Thông tư là có thể triển khai thực hiện.

Thông tư 14/2019/TT-BYT đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các BV hạng đặc biệt, BV hạng 1 thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương. Bộ Y tế sẽ quyết định mức giá để các đơn vị thực hiện; với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý Sở Y tế, Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức giá và thời điểm thực hiện.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/gia-vien-phi-tang-theo-luong-co-so-tu-ngay-20-8-159200.html

Theo Pháp Luật Xã Hội