Như vậy, việc xây dựng giai đoạn 2 chỉ là hoàn thiện cầu Vĩnh Tuy theo đúng thiết kế quy hoạch trước đó.

Theo quy hoạch và thiết kế, cầu Vĩnh Tuy rộng 38m, dài 5,8km. Trong đó phần vượt sông dài 3,7km, đường dẫn hai đầu 1,68km, nhưng do thiếu vốn nên năm 2009 mới hoàn thành giai đoạn 1 với kinh phí gần 3.600 tỷ đồng.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có chiều rộng 19m, với 4 làn xe. Trong đó, có 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn tổng hợp và dải đi bộ. Cầu mới sẽ cách cầu cũ 2m. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2019 và hoàn thành vào năm 2022.


Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1.

Trước đó, nhà đầu tư đã rút lui, bởi thời điểm này các dự án đầu tư theo hình thức BT đang phải tạm dừng để chờ nghị định mới của Chính phủ.

Tổng vốn đầu tư khoảng 2.560 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 1.800 tỷ đồng.

Theo Báo Dân sinh

Nguồn: http://baodansinh.vn/ha-noi-du-kien-hoan-thanh-xay-dung-cau-vinh-tuy-giai-doan-2-vao-nam-2022-20190908150556864.htm