Chủ đề: kham-chua-benh-bao-hiem-y-te

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về kham-chua-benh-bao-hiem-y-te, cập nhật vào ngày: 19/01/2020

Qua phân tích dữ liệu KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT (tính đến hết tháng 7/2019) và báo cáo của BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiều tỉnh có số chi KCB BHYT tăng cao so với dự toán.

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 1718/QĐ-BYT về việc phê duyệt Đề án Tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn y tế xã, phường giai đoạn 2019 – 2025.

BHXH Việt Nam và Bộ Y tế vừa có công văn về việc trực giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, tổ chức đơn vị và đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thành lập ngày 21/11/1979. Đến nay, Phụ sản Hà Nội được đánh giá là bệnh viện chuyên khoa hạng I của thành phố trong lĩnh vực Sản Phụ Khoa và Kế hoạch hóa gia đình.

Hầu hết người Việt Nam đều mua bảo hiểm y tế nhưng lại chưa biết rõ ràng cách sử dụng cũng như quyền lợi được hưởng khi sử dụng bảo hiểm y tế.