Chủ đề: khàn tiếng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về khàn tiếng, cập nhật vào ngày: 30/01/2020

Trời thoắt nóng, thoắt lạnh rất hay bị khàn tiếng. Tuy không phải là bệnh trọng nhưng rất khó chịu, bất tiện và mất tự tin khi giao tiếp.