Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3

Tháng1
Tháng2
Tháng3
Tháng4
Tháng5
Tháng6
Tháng7
Tháng8
Tháng9
Tháng10
Tháng11
Tháng12

Được lấy từ ý tưởng của Vương quốc Bhutan - quốc gia được đánh giá là có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống và chất lượng sống của người dân - ngày 20/3 hàng năm chính thức được chọn là ngày quốc tế Hạnh phúc từ năm 2012.