Mức điều chỉnh mới về học phí tại Đại học Kinh tế Quốc dân đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt.

Đây là đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Đại học Kinh tế quốc dân giai đoạn 2015-2017.

Theo đó, trường sẽ chủ động khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu theo các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

Trường cũng phải bảo đảm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên thuộc diện chính sách có cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo của trường.

Học phí ĐH Kinh tế quốc dân tăng cao

Theo đề án này, ĐH Kinh tế quốc dân sẽ thu học phí ổn định theo kế hoạch nêu trong đề án với mức thu học phí bình quân (của chương trình đại trà, trình độ đại học) tối đa năm học 2014 - 2015 là 9,5 triệu đồng một sinh viên, năm học 2015 - 2016 tăng lên 11,5 triệu đồng và đến năm học 2016 - 2017 là 13,5 triệu đồng.

Đồng thời, ĐH Kinh tế quốc dân cũng được quyết định mức trần học phí với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần mức học phí bình quân tối đa nêu trên.

Học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Riêng với đối tượng đã nhập học trước thời điểm điều chỉnh học phí, trường thu học phí với mức tăng tối đa năm sau không quá 30% của năm trước liền kề.

Ngoài ra, trường được giao quyết định mở ngành và chuyên ngành đào tạo trình độ ĐH và sau ĐH, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, liên kết đào tạo trong và ngoài nước…

Như vậy, theo mức cập nhật mới, sinh viên khóa K54, 55, 56 được đào tạo với mức 290.000 đồng/1 tín chỉ.

Đối với sinh viên khóa K57, K58:

Nhóm 1: 375.000 đồng/1 tín chỉ

Gồm các ngành, chuyên ngành được khuyến khích phát triển: Tin học kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý; Công nghệ thông tin; Kinh tế học; Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kinh tế tài nguyên; Kinh tế bất động sản và địa chính; Kinh doanh bất động sản; Luật kinh doanh; Luật kinh doanh quốc tế; Thống kê kinh tế xã hội; Thống kê kinh doanh.

Nhóm 2: 450.000 đồng/1 tín chỉ

Gồm các nhóm ngành, chuyên ngành không thuộc nhóm 1 và nhóm 3.

Nhóm 3: 530.000 đồng/1 tín chỉ

Gồm các ngành, chuyên ngành xã hội hoá cao: Kế toán tổng hợp; Kiểm toán; Kinh tế đầu tư­; Kinh tế quốc tế; Tài chính doanh nghiệp.

Chi tiết mức học phí tại ĐH Kinh tế Quốc dân xem tại đây

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam