Quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề

Kể từ ngày 1/6/2016, Nghị định 26/2016/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện và cơ sở trợ giúp xã hội công lập chính thức có hiệu lực.

Theo đó, thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề được quy định như sau:

  • Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP .
  • Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.
  • Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.
  • Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
  • Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn từ 1 tháng trở lên.
  • Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn liên tục từ 1 tháng trở lên.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2016

Đối với những công, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy ngoài được hưởng trợ cấp đặc thù với mức tối thiểu bằng 500.000 đồng/người/tháng và được hưởng phụ cấp ưu đãi về y tế với các mức từ 30% đến 70%.

Thêm vào đó, nhóm đối tượng này còn được phụ cấp về ưu đãi giáo dục từ 25% đến 50% trên mức lương theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và được áp dụng đối với công chức, viên chức làm việc theo chức danh; tiêu chuẩn, nội dung công việc và địa bàn làm việc.

Mỗi công chức, viên chức chỉ được hưởng một loại phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp ưu đãi cao nhất. 

Chi tiết Nghị định 26/2016/NĐ-CP

Bỏ thu phí đường bộ đối với xe gắn máy

Kể từ ngày 5/6/2016, Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2014/NĐ-CP và 18/2012/NĐ-CP về việc bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự từ được áp dụng chính thức.

Theo đó, phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm đối với các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tới đây chỉ bao gồm: Xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, máy kéo và các loại xe tương tự.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ, quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ (theo tháng, quý, năm, kỳ đăng kiểm) đối với xe ô tô cho phù hợp với từng đối tượng nộp phí.

Chi tiết Nghị định 28/2016/NĐ-CP

Tăng lương cơ sở cho người lao động

Từ ngày 20/6/2016, Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương cơ sở cho người lao động sẽ có hiệu lực.

Theo đó, áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm 0,8 lần so với mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đối với công chức trong chỉ tiêu biên chế và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động làm việc tại các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018.

Chi tiết Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Theo An Nhi (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam