Điểm chuẩn Đại học Luật TPHCM

Đại học Luật TPHCM là trường đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn. Ngành Luật thương mại quốc tế có mức điểm cao nhất là 24,5 và mức điểm thấp nhất là 19 ở ngành Quản trị kinh doanh. 

Điểm chuẩn của các ngành như sau: 

Điểm chuẩn của các ngành trên chỉ dành cho thí sinh thuộc khu vực 3. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1 điểm và giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm. 

Điểm số trên dựa trên việc xét đủ 3 tiêu chí: học bạ (chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển) điểm kiểm tra năng lực (chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển) và điểm thi THPT quốc gia năm 2018 (chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển).

Năm nay, Đại học Luật TPHCM tăng 300 chỉ tiêu so với năm ngoái với các ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế,  Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh - chuyên ngành Anh văn pháp lý. 

Điểm chuẩn trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

Ngoài trường Đại học Luật TPHCM, ĐHSP Nghệ thuật Trung ương cũng là một trong số trường đầu tiên công bố điểm chuẩn xét tuyển. 

Tổng điểm của hai môn văn hóa và môn năng khiếu (không nhân hệ số) đạt ngưỡng từ 15-17 điểm.

Ngành Quản lý văn hóa, Công nghệ may thuộc điểm tổ hợp môn C00, A00 và D01 không nhân hệ số. Điểm ở các ngành còn lại đã nhân hệ số các môn năng khiếu.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất ( đã nhân hệ số môn năng khiếu) là Piano và Thiết kế Đồ họa với mức 32 điểm. 

Cụ thể điểm chuẩn của các ngành như sau: 

Ngoài hai trường Đại học trên, Học viện Tài chính cũng công bố điểm chuẩn dự kiến. 
Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn dự kiến dao động từ 18 - 20 điểm.
Cụ thể, mức điểm chuẩn dự kiến như sau:
Điểm chuẩn các trường Đại học sẽ tiếp tục được cập nhật. 

Tổng hợp/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/nhung-truong-dai-hoc-dau-tien-cong-bo-diem-chuan-27143.html