Độ tuổi dự tuyển

Năm 2018, các trường khối quân đội sẽ quy định độ tuổi của thí sinh từ 18-23 đối với công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đối với thí sinh ngoài quân đội, độ tuổi cho phép dự tuyển là từ 17 đến 21 tuổi. Thiếu sinh quân yêu cầu độ tuổi từ 17 – 23 tuổi.

Đối tượng tuyển sinh

Vẫn như mọi năm, đối với chiều cao, thí sinh nam dự thi các trường quân sự cos chiều cao ít nhất 1,63m, nặng 50kg. Nữ đạt sức khỏe loại 1.

Tuy nhiên, có nét mới là nếu thí sinh là người dân tộc thiểu số sẽ lấy chiều cao 1,60m trở lên.

Các tiêu chuẩn khác thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

Đối với các thí sinh nữ, sẽ giới hạn ở một số trường như: Học viện Quân y, Học viện Khoa học Quân sự; Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đối với các thí sinh phía Nam sẽ yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào; thời gian có hộ khẩu thường trú từ tỉnh Quảng Trị trở vào (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên; có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

Môn xét tuyển

Mỗi trường Quân đội quy định về tổ hợp môn xét tuyển. Tuy nhiên, một số trường quân đội bổ sung thêm khối xét tuyển từ năm nay, vì thế thí sinh có chọn lựa đa dạng hơn cho các ngành.

Một số trường cũng có điểm xét tuyển chung cho tất cả các khối ngành. Chỉ tiêu của một số trường cũng giảm gần 50% so với năm 2017.

Chỉ nhận NV1

Khác với các năm trước là có nhiều nguyện vọng (NV) xét tuyển. Năm 2018, các trường quân đội sẽ chỉ nhận thí sinh đăng ký NV1.

Có nghĩa, thí sinh sẽ chỉ được đăng ký một nguyện vọng và các nguyện vọng tiếp theo, có thể đăng ký vào trường ngoài quân sự hoặc hệ dân sự của các trường quân sự.

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/quy-dinh-moi-nhat-trong-tuyen-sinh-cac-truong-quan-doi-2018-22671.html