Cụ thể: Sẽ bán đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các số nhà 41A phố Cầu Đông, 65 Cầu Đông, 04 phố Hàng Gai, 02 và 100 phố Cầu Gỗ.

Cơ sở nhà đất số 41A phố Cầu Đông, phường Đồng Xuâncó diện tích đất là 54,2m2, diện tích nhà là 98,5m2 (nhà 2 tầng, thông tầng).

Giá khởi điểm 10.648.636.400 đồng; trong đó giá trị quyền sử dụng đất ở là 10.267.756.400 đồng, giá trị công trình xây dựng trên đất là 380.880.000 đồng.

Cơ sở nhà đất số 65 phố Cầu Đông, diện tích đất 19,1m2, diện tích nhà 42,8m2 (nhà 2 tầng, thông tầng).

Giá khởi điểm 3.783.841.200 đồng; trong đó giá trị quyền sử dụng đất ở là 3.618.342.200 đồng; giá trị công trình xây dựng trên đất là 165.499.000 đồng.

Còn tại phường Hàng Bạc, cơ sở nhà đất số 2 phố Cầu Gỗ có diện tích nhà ở cấp 4 là 10,3m2; diện tích đất ở 10,3m2.

Giá khởi điểm 1.952.350.000 đồng; trong đó giá trị quyền sử dụng đất ở là 1.934.989.000 đồng; giá trị công trình xây dựng trên đất là 17.361.000 đồng.

Cơ sở nhà đất số 100 phố Cầu Gỗcó diện tích nhà 70,8m2, diện tích đất ở là 42,8m2 (nhà 2 tầng, thông tầng).

Giá khởi điểm 10.909.799.000 đồng; trong đó giá trị quyền sử dụng đất 10.632.119.000 đồng; giá trị công trình xây dựng trên đất là 277.680.000 đồng.

Cơ sở nhà đất số 4 phố Hàng Gai, phường Hàng Gai diện tích nhà 10,5m2; diện tích đất ở 10,5m2 (tầng 1 của nhà 2 tầng).

Giá khởi điểm 2.055.831.500 đồng; trong đó giá trị quyền sử dụng đất ở là 2.013.490.500 đồng; giá trị công trình xây dựng trên đất là 42.341.000 đồng.

Thành phố cũng vừa phê duyệt giá khởi điểm đối với 1.768m2 đất và công trình xây dựng trên đất tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 để làm cơ sở để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Theo đó, giá khởi điểm bán đấu giá là 11.430.568.000 đồng; trong đó giá khởi điểm bán đấu giá 1.768m2 đất là 4.025.578 đồng/m2; giá trị quyền sử dụng đất tương ứng là 7.117.223.000 đồng. Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất là 4.313.345.000 đồng.

Giá khởi điểm bán đấu giá này được xác định theo giá đất thương mại, dịch vụ; hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất một lần; thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

Việt Tuấn (Tổng hợp)/Theo Theo Gia Đình Việt Nam