So với dự kiến (ngày 10/7), điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay được công bố sớm hơn 6 ngày.

Sau khi có điểm chuẩn của các trường, theo quy định phụ huynh và học sinh không được phép thay đổi nguyện vọng. Học sinh không đạt ở mức điểm chuẩn thì sẽ phải nộp hồ sơ học trường THPT ngoài công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM sẽ không nhận đơn xin thay đổi nguyện vọng.

Mức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TPHCM  năm học 2018-2019 như sau:

Tổng hợp/Reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/tphcm-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-nam-2018-26429.html