Theo Quyết định số 1133/QĐ-BCT ngày 31/3/2017 của Bộ Công Thương, từ thời điểm ngày 1/7/2018, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký công bố dán nhãn năng lượng cho sản phẩm tủ lạnh, tủ kết đông lạnh sẽ phải căn cứ Phiếu thử nghiệm đánh giá theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7828:2016, TCVN 7829:2016.

Các Phiếu thử nghiệm đánh giá theo TCVN 7828:2013, TCVN 7829:2013 được coi là không hợp lệ.

Các sản phẩm tủ lạnh, tủ đông đã được dán nhãn theo tiêu chuẩn cũ, doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, nhập khẩu sau ngày 1/7/2018 sẽ phải tiến hành thử nghiệm, đăng ký công bố nhãn năng lượng lại và dán nhãn năng lượng theo thông số hiệu suất năng lượng mới.

Mẫu nhãn và quy cách ghi thông tin trên nhãn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2, Thông tư số 36/2016/TT-BCT; Doanh nghiệp lưu ý các thông tin về cấp sao năng lượng, mức hiệu suất năng lượng, thông tin về TCVN áp dụng hiển thị trên nhãn năng lượng mới.

Đối với các chủng loại sản phẩm tủ lạnh đã dán nhãn năng lượng theo tiêu chuẩn cũ là hàng hóa tồn kho, sản phẩm đã bán ra thị trường trước thời điểm ngày 1/7/2018 , Bộ Công Thương yêu cầu doanh nghiệp báo cáo số lượng, tình hình thực hiện dãn nhãn năng lượng theo mẫu tại Phụ lục 3, Thông tư số 36/2016/TT-BCT và gửi kế hoạch về biện pháp xử lý để đảm bảo việc tuân thủ quy định về nhãn năng lượng được nhất quán.

Danh sách các Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với mặt hàng Tủ lạnh:

1. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng 1 (Quatest 1) - Lô B2-3-6a KCN Nam Thăng Long, Hà Nội.

2. Trung tâm kỹ thuật Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng thuộc Viện Cơ khí năng lượng Mỏ Vinacomin – (LABFTEE) - số 3 ngõ 76 đường Trung Văn, huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) - Lô C5, Đường K1, KCN Cát Lái, Quận 2, TPHCM.

Theo reatimes.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/tu-1-7-tu-lanh-se-duoc-dan-nhan-nang-luong-theo-tieu-chuan-moi-25540.html