Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.

Theo đó, người nào gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định từ 6 tháng trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Các hành vi phạm, phạm tội được nêu làm căn cứ áp dụng chế tài trên gồm:

  • Trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng tỷ đồng;
  • Trốn đóng bảo hiểm cho 10 - 50 người lao động.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng.

Điều 216 còn quy định phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hoặc bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm với các hành vi:

  • Trốn đóng bảo hiểm từ 1 tỷ đồng trở lên;
  • Trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 tỷ đồng.

Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng năm đến 3 năm, gồm:

  • Phạm tội 2 lần trở lên;
  • Trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng;
  • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người.

Nếu pháp nhân thương mại phạm tội trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm.

Theo Vân Hà/Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/phat-tien-toi-1-ty-dong-doi-voi-doanh-nghiep-tron-dong-bao-hiem-cho-nhan-vien-11827.html