van tai hang hoa thang 7 2019 dat 1396 trieu tan

Cụ thể, vận tải hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 139,6 triệu tấn, tăng 1% so với tháng trước đó và đạt 26,7 tỷ tấn.km, tăng 1%.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, vận tải hàng hóa đạt 962,6 triệu tấn, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước và 183,4 tỷ tấn.km, tăng 7,2%.

Trong đó, vận tải trong nước đạt 943,3 triệu tấn, tăng 8,8% và 103 tỷ tấn.km, tăng 10,4%, vận tải ngoài nước đạt 19,3 triệu tấn, tăng 3% và 80,4 tỷ tấn.km, tăng 3,4%.

Nếu xét theo ngành vận tải thì trong 7 tháng đường bộ đứng đầu đạt 739,7 triệu tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước và 49,4 tỷ tấn.km, tăng 10,1%.

Tiếp theo lần lượt là đường thủy nội địa đạt 173,1 triệu tấn, tăng 5,2% và 36,2 tỷ tấn.km, tăng 5,9%; đường biển đạt 46,7 triệu tấn, tăng 4,9% và 95,1 tỷ tấn.km, tăng 6,5%; đường hàng không đạt 247,1 nghìn tấn, tăng 12,7% và 629,6 triệu tấn.km, tăng 12,2%.

Còn riêng với ngành đường sắt, trong 7 tháng vừa qua chỉ đạt gần 3 triệu tấn, giảm 10,9% và 2,1 tỷ tấn.km, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/van-tai-hang-hoa-thang-7-2019-dat-1396-trieu-tan-158786.html

Theo Pháp Luật Xã Hội