Bảng giá các loại thịt khô 2018:

Tên hãng

 Trọng lượng

Giá (VNĐ) 

Thịt khô Thu Ba

Bò khô miếng

500g

350.0000

Bò khô sợi

500g

350.000

Bò khô viên

500g

350.000

Thịt khô Tân Bảo

Bò khô xé sợi thường

1kg

390.000

Bò khô xé sợi đặc biệt

1kg

510.000

Bò khô miếng thường

1kg

390.000

Bò khô miếng đặc biệt

1kg

510.000

Bò khô cây đặc biệt

1kg

580.000

Khô nai miếng mè ăn liền

1kg

560.000

Khô nai nướng

1kg

560.000

Thịt khô Tiến Nga

Bò khô xé sợi

200g

118.000

Bò khô miếng

200g

200.000

Thịt khô Hoa Ban
Trâu gác bếp 1kg850.000
Bò gác bếp1kg850.000
Cá chép gác bếp1kg330.000 
Thịt khô Hoàng Lâm   
Thịt bò gác bếp1kg820.000
Thịt lợn gác bếp1kg550.000
Thịt trâu gác bếp1kg800.000
Lạp xưởng gác bếp1kg450.000

Theo Mi Trần/Reatimes.vn