Bảng giá các loại ômai Hồng Lam năm 2018:

Loại hạt

Trọng lượng

Giá (VNĐ)

Giỏ quà Tết 

Bộ quà Tết Phát Lộc 1 - 3

5 món

279.000 - 307.000

Giỏ quà Tết Cát Tường8 món

780.000

Giỏ quà Tết Như Ý7 món

570.000

Hộp quà Phật Độ3 món

350.000

Hộp quà Tết Phú Quý1 - 35 món

662.000 - 107.000

Bộ quà tết Bình An 1 - 3 4 món321.000 - 373.000 
Bộ quà tết Thái Hòa 1 - 3 2 món205.000 - 225.000
Ômai mơ
Mơ cay chua ngọt500g110.000
Mơ tươi cay500g100.000
Xí muội chua ngọt200g45.000
Mơ xào đặc biệt500g175.000
Mơ xào chua ngọt500g110.000
Mơ gừng chua mặn ngọt500g110.000
Mơ mặn500g110.000
Mơ cam thảo500g110.000
Mơ cay mặn ngọt500g110.000
 Mơ dẻo chùa Hương 500g110.000 
   Ômai mận
Mận tươi cay500g 100.000 
Mận không hạt xào gừng500g 135.000 
Mận cơm chua ngọt500g100.000
Mận dẻo xào cay500g100.000
Mận xào chua ngọt500g100.000
Mận xào gừng thơm500g100.000
Mận không hạt xào cay500g135.000
Mận hậu ngũ vị500g100.000
Mận thơm500g110.000
Ômai sấu   
 Sấu chín500g 135.000 
 Ômai sấu gừng500g 100.000 
 Sấu xào gừng500g 100.000 
Sấu bao tử500g100.000
Sấu dẻo đặc biệt500g100.000
Sấu tươi cay500g100.000
Sấu non500g100.000
Các loại ômai khác
Chanh mặn200g40.000
Quất hồng bì500g100.000
Quất dẻo200g40.000
Me sấy vị Thái300g60.000
Me tươi cay500g135.000
Sung tươi cay200g40.000
Sung sấy dẻo200g110.000

Theo Mi Trần/Reatimes.vn