Bảng giá xe đạp điện Yamaha mới nhất cập nhật thị trường tháng 11/2015

Loại xe

Hình ảnh xe

Vận tốc tối đa (Km/h)

Quãng đường tối đa đi được (VNĐ)

Giá

(VNĐ)

Xe đạp điện Yamaha N22

 

 

 

35

 

 

 

50

 

 

 

9,500,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha HX F1

 

 

 

35

 

 

 

50

 

 

 

11,000,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha H10

 

 

 

35

 

 

 

 

50

 

 

 

 

10,500,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha N2

 

 

 

35

 

 

 

 

60

 

 

 

 

10,800,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha H3

 

 

 

35

 

 

 

 

50

 

 

 

 

10,290,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha H4

 

 

 

35

 

 

 

 

50

 

 

 

 

8,490,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha CGF

 

 

 

35

 

 

 

 

50

 

 

 

 

10,976,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha H5

 

 

 

35

 

 

 

 

50

 

 

 

 

9,290,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha CGF2

 

 

 

35

 

 

 

 

50

 

 

 

 

11,200,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha H8

 

 

 

35

 

 

 

 

50

 

 

 

 

10,800,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha ICATS H3

 

 

 

30

 

 

 

 

50

 

 

 

 

9,490,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL F3

 

 

 

35

 

 

 

55

 

 

 

10,500,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL F2

 

 

35

 

 

 

55

 

 

 

10,000,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha METIS - x

 

 

 

30

 

 

 

 

50

 

 

 

 

12,000,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL F

 

 

35

 

 

 

55

 

 

 

10,600,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL

 

 

35

 

 

 

55

 

 

 

9,500,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha ICATS H6

 

 

 

35

 

 

 

 

55

 

 

 

 

9100,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha ICATS H2

 

 

 

30

 

 

 

 

50

 

 

 

 

10,300,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha ICATS H4

 

 

 

30

 

 

 

 

50

 

 

 

 

8,490,000

 

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha ICATS N2

 

 

 

35

 

 

 

55

 

 

 

9,490,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha ICATS H1

 

 

 

30

 

 

 

50

 

 

 

8,990,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha ICATS H7

 

 

 

35

 

 

 

55

 

 

 

9,600,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha ICATS H5

 

 

30

 

 

 

50

 

 

 

8,490,000

 

 

 

Xe đạp điện Yamaha CUTE GIRL 2

 

 

35

 

 

 

55

 

 

 

10,000,000

 

 

 

 

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam