Theo đó, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ đối với Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam.

Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Số 256 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Tân Diệp Ái.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 035/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh Cấp lần đầu ngày 26/3/2015.

 Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam

Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp đối với CVI LINK là trên toàn quốc. Bắt đầu từ ngày 12/8/2016.

Cục Quản lý cạnh tranh cho hay, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Cục đăng tải thông báo này, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam có quyền thông báo đến Cục về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo Vân Hà/Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/cham-dut-hoat-dong-ban-hang-da-cap-doi-voi-cvi-link-viet-nam-11473.html