Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã ra quyết định số 88/QĐ-TTrB về việc thu hồi sản phẩm vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn mác sản phẩm của Công ty Cổ phần thực phẩm Light Food.

Cụ  thể,  5 sản phẩm bị thu hồi gồm: TPBS Biolac pedia, TPBS Biolac IQ- Grow, TPBS Biolac infant, TPBS Biolac mama và TPBS Biolac gold, do có vi phạm về sản xuất, lưu hành trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

Thu hồi hàng loạt sản phẩm Biolac

Thu hồi hàng loạt sản phẩm thực phẩm bổ sung Biolac của Light Food

Ngoài ra, thu hồi sản phẩm TPBS Biolac bone do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố. Đồng thời, 6 sản phẩm: TPBS Hyperfood Grow-IQ, TPBS Hyperfood pedia gold, TPBS Hyperfood Colostrum, TPBS Kwon Plus Pedia Sure, TPBS Kwon Plus Grow-IQ, TPBS Kwon Plus Baby cũng bị thu hồi do có vi phạm nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

Cùng ngày, Thanh tra Bộ cũng ra quyết định só 89/QĐ-TTrB, thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.

Cụ thể, thu hồi 6 sản phẩm bao gồm: TPBS Mooncare pedia, TPBS Mooncare IQ Grow, TPBS Mooncare infant formula, TPBS Maxsure số 1, TPBS Maxsure số 2; TPBS Maxsure số 3 do có vi phạm về sản xuất, lưu hành nhưng không công bố sản phẩm. Đặc biệt, các sản phẩm nói trên sau khi thu hồi không được tiếp tục lưu hành.

s

Vinanusey bị thu hồi 23 sản phẩm khác nhau

Tiếp đó, 2 sản phẩm TPBS Nuca+ Pedia và  TPBS Baby kid Pedia sure cũng bị thu hồi do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố sản phẩm; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

Ngoài ra, 15 sản phẩm khác của Vinanusoy: TPBS Nuca+ IQ- Grow, TPBS Nuca + Baby, TPBS Baby kid Grow-IQ; TPBS Baby kid support immune system &digestive health, TPBS Omega Gold Colostrum, TPBS Omega Gold IQ- Grow, TPBS Omega Gold Pedia,TPBS Kiddy 1, TPBS EnZym Grow, TPBS Bioplus infarnt, TPBS Bioplus Kids gold, TPBS NuTa ka Meal Replace, TPBS VySure, TPBS D2 Plus, TPBS Soycal cũng bị thu hồi vì có vi phạm về nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố.

Cũng theo quyết định của Thanh tra Bộ Y tế, đối với những sản phẩm có vi phạm về nhãn nêu trên phải khắc phục theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu cả hai công ty thực hiện thu hồi sản phẩm đối với các sản phẩm, lô sản phẩm vi phạm về công bố sản phẩm là 10 ngày; đối với các sản phẩm vi phạm về ghi nhãn là 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Sau đó báo cáo với Bộ Y tế về việc thực hiện quyết định.

Tiến Phòng / Reatimes

Nguồn: http://reatimes.vn/thu-hoi-hang-loat-san-pham-cua-cong-ty-light-food-va-vinanusoy-25718.html