Dự báo thời tiết Hà Nội và vùng lân cận đêm 10/2/2019

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 10/2/2019

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22 độ, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 10/2/2019

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29 độ, có nơi trên 29oC

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 10/2/2019

Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

 Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 10/2/2019

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 35-93%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 oC

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 10/2/2019

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34oC

Dự báo thời tiết Nam Bộ ngày 10/2/2019

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34oC

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 10/2/2019

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 27 độ, có nơi trên 27oC

Kết quả hình ảnh cho mùa thu hà nội

Theo An Nhiên / Reatimes