Theo đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã tiến hành điều tra và xử phạt Công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc số tiền là 570 triệu đồng do đơn vị này vi phạm một số nội dung trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc có trụ sở chính tại số 21 Lê Trung Nghĩa, khu K300, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

 Xử phạt Công ty Nhượng quyền Thiên Lộc 570 triệu đồng

Đơn vị này đã có một số vi phạm như sau:

  • Ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật
  • Cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để dụ dỗ người khác tham gia bán hàng đa cấp
  • Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng về công dụng, bao bì của sản phẩm;
  • Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi, bổ sung liên quan đến Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
  • Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đào tạo cơ bản đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật 

Bênh cạnh đó, Nhượng quyền Thiên Lộc đã hoạt động bán hàng đa cấp tại các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp không có trụ sở chính khi chưa có Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động của Sở Công Thương, không thực hiện nghĩa vụ thông báo đến Sở Công Thương nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo theo quy định của pháp luật; không thường xuyên giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để bảo đảm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng Quy tắc hoạt động, Chương trình trả thưởng của doanh nghiệp.

Đơn vị này cũng đã duy trì nhiều hơn một vị trí kinh doanh đa cấp, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với một người tham gia bán hàng đa cấp.

Theo quy định, Công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc có 30 ngày để khiếu nại.

Quá thời hạn này, nếu công ty không khiếu nại, hoặc khiếu nại bị bác bỏ, Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ tiến hành các bước tiếp theo của quy trình xử lý theo quy định của pháp luật về cạnh tranh và bán hàng đa cấp.

Theo Vân Hà(Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam

Nguồn: http://www.giadinhvietnam.com/xu-phat-cong-ty-nhuong-quyen-thien-loc-570-trieu-dong-c31879.html