1 triệu view

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về 1 triệu view, cập nhật vào ngày: 30/11/2021

YouTuber với lượt view cao có thể kiếm tiền bằng cách chèn quảng cáo vào video của họ thông qua chương trình Partner Program của YouTube.