10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trong năm 2018

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội trong năm 2018, cập nhật vào ngày: 16/01/2022