3 nội dung quan trọng chặn dịch bệnh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về 3 nội dung quan trọng chặn dịch bệnh, cập nhật vào ngày: 20/01/2022

Trước sự tăng nhanh về số lượng F1, F2 liên quan đến chùm ca bệnh trở về từ Đà Nẵng, Hà Nội xác định trong vòng 48 giờ, quyết liệt triển khai các biện pháp, truy vết, khoanh vùng dập dịch.