Tổng cục Hải quan cho biết, trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 5/2022 đạt 258,4 triệu USD, giảm 23,3% so với tháng 5/2021. Trong 5 tháng đầu năm 2022, trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt 1,43 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng rau quả tới thị trường chính là Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm 2022, đạt 722,2 triệu USD, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đánh giá vừa đưa ra, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định: đây là yếu tố chính làm giảm trị giá xuất khẩu chung của ngành hàng rau quả trong 5 tháng đầu năm 2022, bởi trị giá xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 50,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam.

Tín hiệu đáng mừng được Cục Xuất nhập khẩu đề cập tới trong “bức tranh” xuất khẩu rau quả của Việt Nam là cơ cấu chuyển dịch xuất khẩu hàng rau quả sang các thị trường “khó tính” như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản rất rõ nét.

Trong đó, tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Hoa Kỳ chiếm 7,6%, tăng 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2021; Hàn Quốc chiếm 3,8%, tăng 1,6 điểm phần trăm và Nhật Bản chiếm 3,7%, tăng 1,1 điểm phần trăm.

Riêng đối với thị trường Hoa Kỳ, theo Cục Xuất nhập khẩu, tiềm năng xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam rất lớn với hơn 330 triệu người, thu nhập đầu người cao và xu hướng ngày càng chú trọng tới thành phần rau quả.

Dù có sự chuyển dịch xuất khẩu đáng kể, song nhìn nhận tình hình xuất khẩu rau quả nửa cuối năm nay cũng như thời gian xa hơn, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng với rau quả Việt Nam. 

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/5-thang-dau-nam-xuat-khau-rau-qua-dat-143-ty-usd-20220702145422.htm