500 xe trái cây “tắc đường”

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về 500 xe trái cây “tắc đường”, cập nhật vào ngày: 17/10/2021

Tình trạng hàng trăm chiếc xe chở nông sản kéo dài gần 5 km nối đuôi nhau chờ thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh trong những ngày qua buộc Bộ Công Thương phải vào cuộc tìm cách tháo gỡ, khiến nhiều người lắc đầu...