800.000 tấn sản phẩm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về 800.000 tấn sản phẩm, cập nhật vào ngày: 17/04/2024

Hiện cả nước có khoảng 145 cơ sở chế biến rau, quả quy mô công nghiệp với tổng công suất trên 800.000 tấn sản phẩm/năm. Tuy nhiên, trái cây được đưa vào chế biến còn ít cả về chủng loại và sản lượng.