9-toa-nha-cao-nhat-the-gioi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về 9-toa-nha-cao-nhat-the-gioi, cập nhật vào ngày: 14/07/2020

Kể cả những tòa nhà kỳ công nhất thế giới vẫn không thể tránh khỏi số phận của mình.

Kể cả những tòa nhà kỳ công nhất thế giới vẫn không thể tránh khỏi số phận của mình.

Tòa nhà cao nhất thế giới; tòa nhà khối lập phương hay tòa nhà nhảy múa,... là những thiết kế sáng tạo độc và lạ nhất trên thế giới.

Đã có rất nhiều bài báo, thậm chí cả những quyển sách viết về những tòa nhà cao nhất thế giới. Nhưng còn những tòa nhà sắp được hoàn thành thì sao?