ASEAN 2020. Thủ tướng Chính phủ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ASEAN 2020. Thủ tướng Chính phủ, cập nhật vào ngày: 05/08/2021

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 là chuỗi hoạt động cuối cùng của Năm Chủ tịch ASEAN và là một trong những hoạt động quan trọng nhất của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020