Bác hồ tiết kiệm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bác hồ tiết kiệm, cập nhật vào ngày: 04/12/2020

Trong cuộc sống hàng ngày, từ việc ăn, ở, sinh hoạt, ở mọi lúc, mọi nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nổi tiếng với những câu chuyện về tính tiết kiệm.