bàn giao quỹ bảo trì

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bàn giao quỹ bảo trì, cập nhật vào ngày: 14/07/2024

Theo chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước có vai trò rất quan trọng trong quản lý và giám sát chủ đầu tư có chậm trễ việc bàn giao kinh phí bảo trì chung cư hay không.