Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh mới nhất 2016.

Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh mới nhất 2016.

Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh mới nhất 2016

Tên bánh Đơn vị tính Trọng lượng Đơn giá
Giá các loại hộp bánh trung thu Đồng Khánh loại đặc biệt
Cô Tiên 4: Vi Cá Bào Ngư Tôm Càng Yến Sào 4 Trứng Hộp 800Gr 640,000
Cô Tiên 3: Hải Sâm Sò Điệp Xá Xíu Gà Quay 4 Trứng Hộp 800Gr 600,000
Cô Tiên 2: Jambon Bát Bửu Tôm Càng 4 Trứng Hộp 800Gr 570,000
Cô Tiên 1: Thập Cẩm Gà Quay Xá Xíu 4 Trứng Hộp 800Gr 550,000
Bát Tiên Thượng Nguyệt Hộp 800Gr 470,000
Đại Phát Vinh Hoa Hộp 720Gr 2,550,000
Phú Quý Cát Tường Hộp 840Gr 1,080,000
Giá các loại bánh nướng Đồng Khánh 2016
Hạt Sen 1 Trứng Cái 150gr 48,000
Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng Cái 150gr 50,000
Đậu Xanh 1 Trứng Cái 150gr 47,000
Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng Cái 150gr 48,000
Khoai Môn Hạnh Đào 1 Trứng Cái 150gr 48,000
Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng Cái 150gr 47,000
Cà phê 1 Trứng Cái 150gr 48,000
Đậu Đỏ 1 Trứng Cái 150gr 48,000
Ngũ Nhân 1 Trứng Cái 150gr 53,000
Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng Cái 150gr 56,000
Jambon Bát Bửu 1 Trứng Cái 150gr 60,000
Thập Cẩm Gà Quay Jambon 1 Trứng Cái 150gr 63,000
Vi Cá Gà Quay 1 Trứng Cái 150gr 72,000
Hạt Sen 2 Trứng Cái 210gr 76,000
Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng Cái 210gr 78,000
Đậu Xanh 2 Trứng Cái 210gr 73,000
Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng Cái 210gr 74,000
Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng Cái 210gr 74,000
Sữa Dừa Hạt Dưa 2 Trứng Cái 210gr 73,000
Dừa Sầu Riêng 2 Trứng Cái 210gr 74,000
Khoai Môn Hạnh Đào 2 Trứng Cái 210gr 74,000
Cà phê 2 Trứng Cái 210gr 74,000
Đậu Đỏ 2 Trứng Cái 210gr 74,000
Ngũ Nhân 2 Trứng Cái 210gr 82,000
Thập Cẩm Lạp Xưởng 2 Trứng Cái 210gr 89,000
Jambon Bát Bửu 2 Trứng Cái 210gr 93,000
Thập Cẩm Jambon Gà Quay 2 Trứng Cái 210gr 102,000
Vi Cá Gà Quay 2 Trứng Cái 210gr 122,000
Vi Cá Hải Sản Yến Sào 2 Trứng Cái 210gr 125,000
Thập Cẩm Jambon Gà Quay 2 Trứng Cái 250gr 110,000
Vi Cá Yến Sào Hải Sản 2 Trứng Cái 250gr 143,000
Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng Cái 250gr 82,000
Đậu Xanh Lá Dứa 2 Trứng Cái 250gr 81,000
Bát Trân Thập Cảm Lạp Xưởng 4 Trứng Cái 800gr 290,000
Jambon Bát Bửu 4 Trứng Cái 800gr 340,000
Xá Xíu Gà Quay 4 Trứng Cái 800gr 350,000
Bào Ngư Vi Cá Yến Sào Gà Quay 4 Trứng Cái 800gr 450,000
Hạt Sen Không Trứng Cái 150gr 43,000
Đậu Xanh Không Trứng Cái 150gr 43,000
Đậu Xanh Lá Dứa Không Trứng Cái 150gr 45,000
Thập Cẩm Jambon Xá Xíu Không Trứng Cái 150gr 50,000
Giá các loại bánh dẻo Đồng Khánh 2016
Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa Cái 200gr 40,000
Bánh Dẻo Trà Xanh Cái 200gr 40,000
Bánh Dẻo Đậu Xanh Cái 200gr 39,000
Bánh Dẻo Thập Cẩm Cái 200gr 41,000
Bánh Dẻo Sữa Dừa Cái 200gr 39,000
Bánh Dẻo Sen Nhuyễn Cái 200gr 40,000
Bánh Dẻo Khoai Môn Cái 200gr 40,000
Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa 1 Trứng Cái 250gr 61,000
Bánh Dẻo Trà Xanh 1 Trứng Cái 250gr 62,000
Bánh Dẻo Đậu Xanh 1 Trứng Cái 250gr 59,000
Bánh Dẻo Thập Cẩm Jambon 1 Trứng Cái 250gr 65,000
Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa 1 Trứng Cái 250gr 59,000
Bánh Dẻo Sen Nhuyễn 1 Trứng Cái 250gr 61,000
Bánh Dẻo Khoai Môn 1 Trứng Cái 250gr 60,000
Giá các loại bánh chay Đồng Khánh 2016
Bánh Chay Hạt Sen Cái 150gr 43,000
Bánh Chay Đậu Xanh Cái 150gr 43,000
Bánh Chay Đậu Đỏ Cái 150gr 43,000
Bánh Chay Hạt Sen Trà Xanh Cái 150gr 43,000
Bánh Chay Thập Cẩm Cái 150gr 43,000
Bánh Chay Khoai Môn Cái 150gr 43,000
Bánh Chay Sữa Dừa Hạt Dưa Cái 150gr 43,000

Giá các loại bánh trung thu hình thú Đồng Khánh 2016

Bánh Ông Trăng Cái 120gr 35,000
Heo Con 50gr Con 50gr 13,000
Heo Con 100gr Con 100gr 25,000
Heo Đàn 1 Con 200gr 70,000
Heo Đàn 2 Con 600gr 170,000
Giá loại bánh trung thu mới
Đậu xanh lá dứa không trứng Cái   45,000

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam