bảng giá đất khu đông

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảng giá đất khu đông, cập nhật vào ngày: 19/07/2024

Từ 18/9/2023, Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất...

Trong đó vấn đề về bỏ khung giá đất để chuyển sang xác định biểu giá theo thị trường khiến nhiều người lo ngại có thể khiến chi phí đầu vào của các dự án đội lên, đẩy giá nhà tăng theo kéo theo giấc mơ mua nhà...

Nếu không có được cơ chế xác định giá đất gắn với cung cầu thì đấu thầu dự án sử dụng đất, đấu giá sử dụng đất còn luẩn quẩn, là cội nguồn của tham nhũng, lãng phí.

Thị trường bất động sản ở khu Đông TP.HCM đã có những bước tăng trưởng thần kỳ, vượt qua các khu vực Nam thành phố.