Bảng giá một số loại nước ngọt dịp Tết nguyên đán 2016

Bảng giá một số loại nước ngọt dịp Tết nguyên đán 2016

Loại hạt Giá
Cocacola dạng lon 185,000 đồng/thùng 24 lon 330ml
Cocacola chai lớn 15,000 đồng/chai 1,5 lít
Pepsi dạng lon 161,000 đồng/thùng 24 lon 330ml
Pepsi chai lớn 13,800 đồng/chai 1,5 lít
Trà xanh C2 dạng thùng 116,900 đồng/thùng 24 chai 360ml
Trà Ô long Tea Plus 115,200 đồng/thùng 24 chai 350ml
7 Up Revive dạng lon 139,000 đồng/thùng 24 lon 330ml
7 Up Revive dạng chai 14,500 đồng/chai 1,5 lít
Nước cam Mirinda dạng lon 142,500 đồng/thùng 24 lon 330ml
Nước cam Mirinda dạng chai 14,500 đồng/ chai 1,5 lít
Sting dạng lon 183,900 đồng/thùng 24 lon 330ml
Sting dạng chai 44,000 đồng/lốc 6 chai 330ml
Nước cam ép Twister dạng lon 160,700 đồng/thùng 24 lon 320ml
Nước cam ép Twister dạng chai 44,400 đồng/lốc 6 chai 450ml
Nước bò húc Redbull 188,200 đồng/thùng 24 lon 250ml

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam