Bảng giá sữa bột Anlene cập nhật tháng 12/2016

Bảng giá sữa bột Anlene cập nhật tháng 12/2016.

Bảng giá sữa bột Anlene cập nhật tháng 12/2016

Tên sản phẩm

Giá tham khảo (VNĐ)

Sữa bột Anlene Gold - hộp 800g (dành cho người trên 51 tuổi)

288.000

Sữa bột Anlene Gold - hộp 400g (hộp thiếc dành cho người trên 51

145.000

Sữa bột Anlene - hộp 800g (dành cho người từ 19 đến 51 tuổi)

259.000

Sữa bột Anlene - hộp 400g (hộp thiếc dành cho người từ 19 đến 50

136.000

Sữa bột Anlene 19-50 tuổi - 400g

121.000

Sữa bột Anlene 400g trên 51 tuổi hương vanilla (hộp giấy)

143.000

*Lưu ý: Giá sữa bột Anlene được cập nhật theo dữ liệu của websosanh trong tháng 12/2016.

Giá sản phẩm có thể thay đổi tùy vào nơi bán.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam