Giá vé xem phim rạp Kim Đồng năm 2016

Giá vé xem phim rạp Kim Đồng năm 2016

GIÁ VÉ XEM PHIM 2D RẠP KIM ĐỒNG NĂM 2016

Giá vé 2D Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
8 giờ đến 18 giờ 55.000 50.000 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000
18 giờ đến 21 giờ 65.000 60.000 65.000 65.000 70.000 70.000 70.000


GIÁ VÉ XEM PHIM 3D RẠP KIM ĐỒNG NĂM 2016

Giá vé 3D Giờ Giá vé
Thứ 2, thứ 4, thứ 5 Trước 12 giờ 80.000
Từ 12 giờ đến 17 giờ 90.000
Từ 17 giờ đến 21 giờ 110.000
Thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật, Ngày lễ Trước 17 giờ 100.000
Từ 17 giờ đến 22 giờ 130.000
Thứ 3 Cả ngày 80.000

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam