Bảng giá xe đạp điện HkBike mới nhất cập nhật thị trường tháng 7/2016

Bảng giá xe đạp điện HkBike mới nhất cập nhật thị trường tháng 7/2016.

Bảng giá xe đạp điện HkBike mới nhất cập nhật thị trường tháng 7/2016

Tên xe đạp điện

Giá (VNĐ)

Hkbike Zinger Extra

12,000,000

Hkbike Top Class

14,800,000

HkBike Zinger Color

8,900,000

HkBike Zinger Color 2

9,702,000

HkBike Cap - A

10,900,000

Mocha Alaskan

9,000,000

Mocha Takuda

11,500,000

Mochas

11,500,000

Mocha Aima 946

8,875,000

Haodi Dibao

12,800,000

Mocha Viper

13,500,000

Mocha Millan II

12,000,000

Thời điểm cập nhật giá: tháng 7/2016

Đây là thời điểm khá tốt để mua các dòng xe điện vì người bán đang thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, giám giá để thu hút người dùng. Bởi chỉ mấy hôm nữa vào đầu năm học, lượng mua xe đạp điện tăng lên, chắc hẳn người dùng sẽ không được hưởng nhiều ưu đãi như khi mua xe điện trong thời gian này.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam