Bảng giá xe vinfaast tháng 4

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bảng giá xe vinfaast tháng 4, cập nhật vào ngày: 15/08/2020

Bảng giá xe VinFast bao gồm giá bán của cả xe máy điện lẫn 3 mẫu ô tô VinFast mới nhất trong tháng 4/2019...