Cụ thể, mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 8 tháng được điều chỉnh giảm đồng thời 0,2 điểm % cho mỗi kì hạn. Theo đó, trong khi kì hạn 1 tháng và 2 tháng niêm yết cùng mức lãi suất là 3,2%/năm thì các kì hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được qui định chung lãi suất là 3,5%/năm.

Các khoản tiền kì hạn từ 12 tháng trở lên thì lãi suất huy động cao nhất cũng giảm xuống và áp dụng ở mức là 5,8%/năm.

Còn đối với mức lãi thấp nhất là 3.5%/năm dành cho khoản tiết kiệm 1-2 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank tháng 11/2020 dành cho khách hàng doanh nghiệp:

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank tháng 11/2020 dành cho khách hàng cá nhân:


Theo Mộc Trà/Doanh Nhân Việt Nam