bánh cưới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bánh cưới, cập nhật vào ngày: 25/09/2021

Những chiếc bánh hoàn toàn được vẽ thủ công, như một họa sĩ sơn màu thực phẩm. Toàn bộ quá trình làm bánh như một quá trình nghệ thuật.