Bánh kem

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bánh kem, cập nhật vào ngày: 05/12/2020

Những chiếc bánh hoàn toàn được vẽ thủ công, như một họa sĩ sơn màu thực phẩm. Toàn bộ quá trình làm bánh như một quá trình nghệ thuật.